Covermat Store

ซื้อครบ 500 บาท
ส่งฟรี

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด เอง เช่น ทาง บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยบริษัท โคเวอร์แมท จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ได้รับคำร้องของท่าน จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 6. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.covermatstore.com
  6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนของลูกค้าเอง
  6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 7. บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า