Covermat Store

ซื้อครบ 500 บาท
ส่งฟรี

สินค้าทั้งหมด

สินค้าเพื่อนักกีฬา

WHY
WEAR
TAPE?

ในฐานะนักกีฬาและนักกายภาพบำบัด เชื่อว่าการได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เเละไม่ควรจะเกิดขึ้น ดังนั้น การใช้เทปบำบัด เทปพยุงกล้ามเนื้อ “SPORTTAPE KINESIOLOGY TAPE” ในการเล่นกีฬา สามารถช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และช่วยให้กล้ามเนื้อสามารถฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น